Rezervirajte boravak

Santo Spirito pruža čitavu lepezu raznolikosti koje su posložene u savršenom, precizno uštimanom skladu

Cjenik 2020

Cjenik usluga smještaja po periodima (u EUR)

Sezona A B C D E F
Period 11.07. - 21.08. 27.06. - 10.07.
22.08. - 28.08.
06.06. - 26.06.
29.08. - 04.09.
25.04. - 05.06.
05.09. - 18.09.
11.01. - 24.04.
19.09. - 18.12.
19.12. - 08.01.2021
Tjedan 4.851,00 3.990,00 2.961,00 2.394,00 1.995,00 2.961,00
Dan 693,00 570,00 423,00 342,00 285,00 423,00
Sezona Period Tjedan Dan
A 11.07. - 21.08. 4.851,00 693,00
B 27.06. - 10.07.
22.08. - 28.08.
3.990,00 570,00
C 06.06. - 26.06.
29.08. - 04.09.
2.961,00 423,00
D 25.04. - 05.06.
05.09. - 18.09.
2.394,00 342,00
E 11.01. - 24.04.
19.09. - 18.12.
1.995,00 285,00
F 19.12. - 08.01.2021 2.961,00 423,00

Cjenik 2021

Cjenik usluga smještaja po periodima (u EUR)

Sezona A B C D E F
Period 10.07. - 20.08. 26.06. - 09.07.
21.08. - 27.08.
05.06. - 25.06.
28.08. - 10.09.
24.04. - 04.06.
11.09. - 24.09.
09.01. - 23.04.
25.09. - 17.12.
18.12. - 07.01.2022
Tjedan 4.851,00 3.990,00 2.961,00 2.394,00 1.995,00 2.961,00
Dan 693,00 570,00 423,00 342,00 285,00 423,00
Sezona Period Tjedan Dan
A 10.07. - 20.08. 4.851,00 693,00
B 26.06. - 09.07.
21.08. - 27.08.
3.990,00 570,00
C 05.06. - 25.06.
28.08. - 10.09.
2.961,00 423,00
D 24.04. - 04.06.
11.09. - 24.09.
2.394,00 342,00
E 09.01. - 23.04.
25.09. - 17.12.
1.995,00 285,00
F 18.12. - 07.01.2022 2.961,00 423,00
  • U visokoj sezoni dan dolaska je: Subota / Check in je od 16.00h / Check out je do 10.00h.
  • U pred i post sezoni dan dolaska nije određen, a minimalan boravak je 4 noći / Check in je od 16.00h / Check out je do 10.00h
  • Boravišna pristojba, završno čišćenje, troškovi struje, vode, grijanja i hlađenja, uključeni su u cijenu najma.
  • Ovisno od situacije na tržištu, na navedene cijene moguće je korisnicima usluga, u nekim terminima odobriti popust.
  • Pri dolasku plaća se depozit od 1000 € zbog moguće štete koja bi nastala tijekom boravka, a depozit se vraća gostu pri odlasku, ako šteta nije nastala.

Odaberite vaš termin

Slobodno

Rezervirano

Odabrani period: noći =

Unesite broj ljudi

Odrasli

Djeca 4+

Djeca 0-3

Unesite svoje osobne informacije

Ime

Prezime

Email*

*vaša e-pošta ne može sadržavati dijakritičke znakove ili posebne znakove

Kontaktni broj*

*Unesite broj koji možemo koristiti da bismo vas kontaktirali u slučaju promjene u vezi s vašim smještajem

Država

Unesite sve relevantne napomene i
komentari u vezi vašeg upita